Биографија      Библиографија      Избор на трудови публикувани од Славе Катин     Симпозиуми, конференции
   
 

ÖNSÖZ 

             Bu eser yazar ve gazetecilik yaratıcılığımda ilk kitabımdır. Kitabım Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez Türk­çe yayımlanıyor. Buysa her mühellif için büyük onur de­mektir. Kitabın hazırlanması ve Türkiye'de basılması gi­rişimi tesadüf değildir. Bu kitap Makedonya Cumhuriye­ti'nin büyük dostu Sayın Mustafa Bereketli'nin girişimi üzere yayımlanıyor. Zira Mustafa Bereketli'nin yazdığı ve basıma hazırladığı "Berlin Anlaşmasından Günümüze Kadar Balkanlar" adlı eseri bundan bir süre önce Üsküp'te Makedonca yayımlandı.
         
             Konu açısından değişik içeriğe sahip bu iki kitabın yayımlanması girişimi Makedonya ve Türkiye devletleri arasında mevcut dostluk ilişkilerinin daha da geliştiri­lmeleri ve asırlar süren tarihinde benzer özelliklere sahip olan Makedon ve Türk ulusunun daha da yakınlaşması amacıyla başlamıştır. Kitabın hazırlanmasında yorgunluk nedir bilmeyen Türk tarihçisi ve seyahatname yazarı Evliya Çelebi'nin Balkanlar ve dünyada yaklaş/k 20 yıldır yaptığı seyahatlerinden esinlendim. Bu sırada "geçmi­şimizi ne denli daha iyi tanımış olursak, geleceğimizi o denli iyi aydınlatabileceğiz" deyimini doğru buldum.
 
          Yazdığım röportajların Türk okurunun ilgisini çekeceği, yeni bilgi kaynağı olacağı kanısındayım. Kitapta yer alan röportajlar/n birkaçı dünyanın tanınmış merkez­lerinde yayımlanarak, Balkanlarda yaşayan bir gazeteci tarafından hazırlanan eserler olarak büyük ilgi uyan­dırmıştır.

Müellif