1. Биографија    2. Библиографија    3. Избор на публикувани трудови     4.УЧЕСТВО НА Симпозиуми,конференции
  1. Biography        2. Bibliography            3. SelLection Of Papers        4. PARTICIPATION ON Symposiums,Conferences
   ТЕКСТОВИ ЗА ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ ШИРУМ СВЕТОТ ОБЈАВЕНИ ОД
СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ-КАТИН ВО

http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

I. Текстови за познати личности ОД РЕЛИГИЈАТА објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Христијанството во Македонија (Меридијани)
2. Почетоци на христијанството
3. Христијанството – религија на Македонците
4. Апостол Павле
5. Свети Кирил и Методиј
6. Свети Климент и свети Наум Охридски
7. МПЦ – ОА
8. Архиепископ Доситеј
9. Архиепископ Михаил
10. Митрополит Кирил
11. Архиепископ Стефан
12. Архимандрит Царкњас
13. Илија Донев
14. Славе Катин - дела за религија
15. Едмонд Темелко
16. Алексис Зорба
17. Хаџи Павел Граматиков - Божигробски
18. Митрополитот Кирил
19. Антоније Шкокљев - Дончо
20. Синиша Станковиќ
21. Владo (Владимир) Ралев
22. Славе Катин– промоција на иселенички средби
23. Богомил Карлаварис
24. Мето (Методија) Фотев
25. Урлих Вилкен

II. Текстови за познати личности ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Македонците во Европа
2. Драган Богдановски
3. Мане Јаковлески
4. Игор Јанев
5. Ристо Василевски
6. Драшко Антов
7. Никола Гроздановски
8. Мустафа Берекетли
9. Исмаил Бојда
10. Гојко Јаковлески
11. Славе Катин– промоции на Илинден

III. Текстови за познати личности ОД КАНАДА објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Фото Томев
2. Кире Печенковски
3. Стив Пљакас
4. Алексо Лозановски
5. Мери Кондов
6. Неда Лозановска
7. Ван Петров
8. Филип Ангелковски
9. Славе Катин – лексикогравски изданија
10. Јановски
11. Алек Џигеров
12. Луј (Љупчо) Темелковски
13. Митрополит Кирил – востоличување
14. Митрополит Методиј
15. Кирил Стојановски и Атанас Попов
16. Славе Катин религиско живеење
17. Спири Сандерс Spiro
18. Џеимс (Џим) Џуглов
19. Ристо Стефов
20. Никола Стојановски
21. Џан (Ване) Кузев
22. Ѓорѓи Даневски
23. Сандра и Јосиф Ничевски
24. Џон (Лазо) Битов
25. Стив Ставро-Дикло
26. Том Јанев
27. Пит Кондов
28. Лефтер Манче
29. Георге Бранов
30. Борис Стојчев
31. Паул Базел (Тупурковски)
32. Дана Скендова-Скотланд
33. Маја Доневска – Ивановска
34. Вера Вржовска - Петревска
35. Рада Видиновска
36. ДАЛИ ГРКОТ ЗОРБА БИЛ ВИСТИНСКИ ГРК?

IV. Текстови за познати личности ОД СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Џорџ Томов
2. Ѓорѓија Џорџ Атанасоски
3. Славе Катин - монографии
4. Атанас Близнаков
5. Петар Стаматови
6. Антон Димитров
7. Стив (Светле) Стамевски
8. Алексо Грежлов (Трајков)
9. Славе Катин - дела за иселеништвото
10. Дел од судбината на Македонците во Соединетите Американски Држави
11. Улогата на МПЦ-ОА за Македонците во САД
12. Методија (Мето) Колоски
13. Мајк Зафировски
14. Фондација „Атанас Близнаков”
15. Фондација „Петар Стаматов“
16. Фондација „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски““
17. Виктор Фридман
18. Леон Сперов
19. Ферид Мурад
20. Ансамблот „Томов“
21. Мишко Васовски
22. Монографското дело за Светле (Стив) Стамевски
23. Душко Синадиновски
24. Борис Ничов
25. Јосиф Грежловски - Гандето
26. Владо Пашариковски
27. Бошко Рајчовски

V. Текстови за познати личности ОД АВСТРАЛИЈА објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Ристо Алтин
2. Зоран Ќосески
3. Сотир Митрев
4. Душан Ристевски
5. Јанко Томов
6. Мајкл Радин
7. Иван Трпоски
8. Академик Божин Павловски
9. Стојан Србинов
10. Д-р Миле Терзиовски
11. Џим Томев
12. Кире Циревски
13. Тоде Кабровски
14. Томе Миовски
15. Петар Божанин
16. Андреа Бранов
17. Ѓорѓи Нано

VI. Текстови за познати личности ОД МАКЕДОНИЈА објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Мартин Треневски
2. Блаже Ристовски
3. Коте Тасевски
4. Жан Митрев
5. Борче Наумовски
6. Ристо Гуштеров
7. Трифун Костовски
8. Тодор Петров
9. Виолета Ачковска
10. Цане Мојаноски
11. Раде Силјан
12. Благој Механџиски
13. Христо Андоновски
14. Димитар Керамичиев
15. Паскал Гилевски
16. Коле Манев
17. Танас Вражиновски
18. Стојко Стојков
19. Стефан Влахов Мицов
20. Ѓорѓи Поп Атанасов
21. Михајло Пупин
22. Мајка Тереза
23. Нада Николовска
24. Седум години од упокојувањето на митрополитот Кирил


VII. Текстови за познати личности ОД ЕТНИЧКА ПРЕСПА објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Богоја Фотев
2. Стерјо Спасе
3. Никола Беровски
4. Васил Стерјовски
5. Мето Јовановски
6. Мето Фотев
7. Славе Николовски-Катин
8. Владо Поповски
9. Петре Т. Георгиевски
10. Никола Јанкуловски
11. Ристо Никовски
12. Панде Колемишевски
13. Кире Јоновски
14. Гога (Ѓорѓи) Печенковски
15. Јанче Андоновски
16. Петре Наковски
17. Методија (Мето)Томевски


VIII. Објави на ТЕКСТОВИ ПО ИЗБОР во различни информативни гласила
1. ИЛИНДЕН – СОНЦЕТО ВО ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

2. ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО – БИСЕРОТ НА МАКЕДОНИЈА

3. УЛОГАТА НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ВО ИСТОРИЈАТА НА ПРЕСПА

4. ЦРКВАТА „СВЕТИ ЃОРЃИ“ ВО КУРБИНОВО

5. ЦРКВАТА „СВЕТИ АХИЛ ЛАРИСКИ“ ВО ДОЛНА ПРЕСПА

6. МАНАСТИРОТ „СВЕТА МАЛА БОГОРОДИЦА“ ВО СЛИВНИЦА – ЗНАЧАЈНО ЦРКОВНО СВЕТИЛИШТЕ ВО ПРЕСПА

7. МАНАСТИРОТ „СВЕТА БОГОРОДИЦА“ ВО ЈАНКОВЕЦ – ПОЗНАТ ВЕРСКИ ОБЈЕКТ ВО ПРЕСПА

8. МАНАСТИРОТ „СВЕТА ПЕТКА“ ВО БРАЈЧИНО

9. ЉУБОЈНО – МЕСТО ВО ПРЕСПА СО ДЕВЕТ ЦРКВИ И ТРИ ПАРАКЛИСИ

10. КАТОЛИЧКАТА (УНИЈАТСКАТА) ЦРКВА СО ИСТОЧЕН ОБРЕД ВО МАКЕДОНИЈА

11. ДЕЛА НА СЛАВЕ КАТИН ПОСВЕТЕНИ НА ЦРКОВНОТО И ДУХОВНО-НАЦИОНАЛНОТО ЖИВЕЕЊЕ

12. ПРЕД СПОМЕНИКОТ НА ИСУС ХРИСТОС – СПАСИТЕЛОТ ВО РИО ДЕ НАНЕИПО

13. ВО КУЌАТА НА МАЈКА БОГОРОДИЦА

14. ВО ЗЕМЈАТА НА ГОЛЕМИОТ КЕМАЛ АТАТУРК

15. МАНАСТИРИТЕ ВО КУРТЕА ОД АРЏИС – ПОДДРЖУВАЧИ НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

16. ВЕТЕНАТА ЗЕМЈА ИЗРАЕЛ ДЕНЕС

17. ВИТЛЕЕМ – РОДНОТО МЕСТО НА ИСУС ХРИСТОС

18. НАЗАРЕТ – МЕСТОТО НА ДЕТСТВОТО НА ИСУС ХРИСТОС

19. ПО ПАТОТ НА СТРАДАЊАТА НА ИСУС ХРИСТОС

20. НА ГРОБОТ НА ИСУС ХРИСТОС

21. „МОЈОТ ЖИВОТ, МОЈОТ СВЕТ“: СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ - КАТИН

22. СУДБИНАТА НА ПРВИТЕ УЧИЛИШТА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО ПОДВИС И ЉУБОЈНО

23. СЛАВЕ Н. КАТИН: ПРЕСПА – УБАВ МАКЕДОНСКИ КРАЈ ОД НЕЗАБОРАВОТ

24. ТВОРЕЧКАТА СЛИКА ЗА ПРЕСПА НА СЛАВЕ КАТИН

25. СРЕДБА СО СЛАВЕ КАТИН – ПОЗНАТ ИСТРАЖУВАЧ НА МАКЕДОНСКОТО ИСЕЛЕНИШТВО ВО СВЕТОТ

26. ПЕЧАЛБАРСКО ЉУБОЈНО И ПРВОТО МАКЕДОНСКО УЧИЛИШТЕ ВО ПРЕСПА

27. ОД ИСТОРИСКОТО МИНАТО НА ПЕЧАЛБАРСКОТО ЉУБОЈНО

28. ДЕЛА НА СЛАВЕ КАТИН ПРОМОВИРАНИ НА ИЛИНДЕН

29. СЛАВЕ КАТИН И НЕГОВИТЕ ДЕЛА ПОСВЕТЕНИ НА МАКЕДОНСКОТО ИСЕЛЕНИШТВО

30. СЛАВЕ КАТИН – АВТОР НА 15 МОНОГРАФИИ ЗА ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ ВО ИСЕЛЕНИШТВОТО

31. ЦРКОВНО-НАЦИОНАЛНОТО ЖИВЕЕЊЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ИСЕЛЕНИШТВОТО ВО ПУБЛИКАЦИИТЕ НА СЛАВЕ КАТИН

32. СЛАВЕ КАТИН – АВТОР НА ЗНАЧАЈНИ ЛЕКСИКОГРАВСКИ ДЕЛА

33. 46-ТЕ „ЉУБАНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ СРЕДБИ“

34. ИСТОРИСКА ПРЕСПА – ПРЕСТОЛНИНА НА ЦАР САМОИЛ

35. ТВОРЕЧКА СЛИКА ЗА ПРЕСПА НА СЛАВЕ КАТИН

36. УКИМ

37. ЕРУСАЛИМ И ОХРИД – ГРАДОВИ НА ВЕЧНОСТА

38. 115 ГОДИНИ ОД МАСАКРОТ ИЗВРШЕН ОД ГРЧКИТЕ АНДАРТИ НА ПРАЗНИКОТ БЛАГОВЕЦ ВО СЕЛОТО ЗАГОРИЧАНИ, КОСТУРСКО

39. СЛИКА ЗА ДОЛНА ПРЕСПА

40. 60 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО НА МАКЕДОНСКОТО НАУЧНО ДРУШТВО – БИТОЛА

41. СЛАВЕ КАТИН – МАКЕДОНСКИ КНИЖЕВНИК, ПУБЛИЦИСТ, НОВИНАР...

42. Со Спогодбата од Нивици - што ќе прават академик Шкокљев, Катин и Стефов со нивната посветеност на Античка Македонија?

43. Е... АСНОМ, АСНОМ – НА КОЕ ДЕРЕЏЕ СИ ПОСЛЕ 74 - ГОДИШНО ПОСТОЕЊЕ!

44. НА ГОСТИ ВО НЕЈПЛС

45. МАКЕДОНСКИ ПИКНИК ВО ФЛОРИДА

46. ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИСТОРИСКИОТ РОМАН АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ОД СЛАВЕ КАТИН И ГЕОРГИ БРАНОВ

47. ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈАТА „ТОМОВ“

48. ПРОМОЦИЈА НА ДЕЛА СО ИСЕЛЕНИЧКИ СОДРЖИНИ

49. ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈАТА „ЕСМА“ ОД СЛАВЕ КАТИН ВО ТОРОНТО

50. ПРОМОЦИЈА НА ТРИЈАЗИЧНАТА СТИХОЗБИРКА „ДОЖДОТ“ ОД ИЗАБЕЛ КАТИН СКАТОЦА ОД РИМ

51. СИДНЕЈ: 40-ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ НА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ОДБЕЛЕЖАН СО НОВОТО ЛИТЕРАТУРНО ДЕЛО „ЅУНИЦА“

52. ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ДЕЛОТО „MACEDONIANS IN THE WORLD“ (МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ) ОД СЛАВЕ КАТИН

53. ПРОМОЦИЈА НА ДЕЛАТА „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ И „МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ“ ВО КЕМБРИЏ

54. ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ДЕЛОТО „ПРЕСПАНСКА РАЗГЛЕДНИЦА“ ОД СЛАВЕ КАТИН

55. ШТО ДА ПРАВИ СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ – КАТИН СО НЕГОВИТЕ 22 ПУБЛИКАЦИИ СО ИМЕТО МАКЕДОНИЈА?

56. Вистината за Македонија (3)

57. Вистината за Македонија (2)

58. Вистината за Македонија (1)

59. Промоции на дела со иселенички содржини

60. Православни цркви на македонците под туѓа јуриздикција (во САД)

61. Православни цркви на македонците под туѓа јуриздикција (во Канада и Австралија)

62. Историскиот развој на иселувањата од Македонија

63. Историскиот развој на иселувањата од Македонија (2)

64. Историскиот развој на иселувањата од Македонија (3)

65. Историскиот развој на иселувањата од Македонија (4)

66. Историскиот развој на иселувањата од Македонија (5)

67. Историскиот развој на иселувањата од Македонија (6)

68. Илинден – најсветлиот датум во историјата на македонскиот народ (1)

69. Иселенички собири во Трново, Битолско и Љубојно во Преспа (33)

70. На гробот на Св. Кирил Солунски во Рим

71. Почит кон македонскиот крал Персеј

72. Во земјата на големиот Кемал Ататурк

73. Во земјата на големиот Кемал Ататурк

74. Во Анкара – престолнината на Турција

75. Детроит – најголемата македонска колонија

76. Црковното живеење на македонците во Чикаго

77. Во Њу Јорк – светската метропола

78. Mеѓу македонците на Црковниот собор во Kливленд

79. Меѓу македонците во Флорида

80. Македонски православни цркви во Флорида

81. Најдолгото патување со најголемиот брод на светот

82. На пат од Флорида до Нијагара


ИЗБОР НА ОБЈАВЕНИ ФЕЉТОНИ ПУБЛИКУВАНИ ОД СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ - КАТИН

 

1.                Македедонското информативно гласило „Македонска искра“ од Аделај, Австралија фељтон објавен во весникот „Бирлик“ во  три продолженија 5-10 октомври 1985, (на турски)

Description: http://www.hia.com.hr/wp-content/uploads/2017/07/zastava-Turska.jpg

2.                Скица за портрет:Синиша Станковиќ фељтон во десет (10) продолженија, објавен во „Нова Македонија“, 5-15 јули 1986, (на македонски).

Description: http://www.slavekatin.com/img/nova.jpg

3.               Нашите во светот: Македонските иселеници во прекуокеанските земји фељтон во три продолженија објавен во „Трудбеник“, Скопје од 5 јуни до 3 јули 1987, (на македонски).

Description: https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.5R6nzZ2nyHG9gmmbaC4KFgEsCo&pid=15.1&P=0&w=299&h=169

4.              Иселенички бранови, „Трудбеник“ неделен весник на Сојузот на синдикатите на Македонија,Четири (4) продолженија во бр. 25, 26, 27, Јуби 5,1987,28 – Јули 3,1987, (на македонски)

Description: https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.5R6nzZ2nyHG9gmmbaC4KFgEsCo&pid=15.1&P=0&w=299&h=169

5.               Четириесет години од егзодусот на Македонците од Егејска Македонија, фелтон во три продолженија објавен во „Вечер“ од Скопје, од 30 јуни до 2 јули 1988, (на македонски).

Description: http://www.slavekatin.com/img/vecer.jpg

6.               Иселенички меридијани: Македонците во прекуокеанските земји, фељтон објавен во „Нова Македонија“ во петнаесет продолженија, од 24 јуни до 8 јули, 1988, (на македонски).

Description: http://www.slavekatin.com/img/nova.jpg

7.               Македонските информативни гласила во Австралија, Канада и САД, фељтон во седум продолженија објавен во „Нова Македонија“од 23 до 30 август 1991, (на македонски).

Description: http://www.slavekatin.com/img/nova.jpg

8.              Меѓу нашите во Канада и САД, фељтон во девет продолженија објавен во „Нова Македонија“, од 22-30 ноември 1992, (на македонски).

Description: Description: http://www.slavekatin.com/knigi/2626.jpg   Description: http://www.slavekatin.com/img/nova.jpg

9.              Книгата „Светот на дланка“: Објавени  педесет и две  (52) репортажи за: Албанија, Бугарија, Грција, Србија,Македонија, Израел, Индија, Турција,, во Веб-порталот „Македонска нација“ од 11 јули 2014 до 11 март 2015 (на македонски).

Description: knigi-slave-katin Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

10.            Од книгата „Светот на дланка“: Објавени  шеснаесет (16)  репортажи во веб-порталот на Матица на иселениците од Македонија во текот на 2015, (на македонски).

Description: knigi-slave-katin Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

11.            Од книгата „Светот на дланка“: Објавени  дваесет и шест (26) репортажи за; Бразил, Русија, Аргентина, Украина,,Куба, Романија и Шпанија,. во Веб-порталот „Македонска нација“ од 28 септември 2016 до од 19 април 2017, (на македонски).

Description: knigi-slave-katin Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

12.            Исто така, од книгата  „Светот на дланка“: Објавени  петнаесет (15) репортажи за: Канада и САД, во Веб-порталот „Македонска нација“, од 23 декември 2014 до 22 април 2015, (на македонски).

Description: knigi-slave-katin Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

13.            Од книгите „Македонските православни цркви и црковни општини во Австралија, Канада и САД„ и во порталот „Македонска нација“ се објавени триесет и три (33) продолженија за македонските православни црковни општини и цркви во Аватралија, (на македонски).

Description: thumb Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

14.            Исто така,  во истиот портал се објавени педесет и шест (56) продолженија за македонските православни цркви, црковни општини и манастири во САД и Канада (на македонски).             

Description: thumb Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

15.            Од книгата „Придонесот на Македонија во светската цивилизација“ од академик д-р Антоније Шкокљев- Дончо и Славе Николовски-Катин: Објавени  педесет и едно (51) продолжение во Веб-порталот „Македонска нација“  од 19 ноември 2014 до 21 септември 2016, (на македонски).

Description: Description: large Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

16.            Од книгата „ Македонија во античките периоди“ (Macedonian in Anciеnt Times) од академик д-р Антоније Шкокљев- Дончо и Славе Николовски-Катин и Ристо Стефов): : Објавени  дванаесет (12) продолженија во месечниот весник „Македонија“ од Торонто, од август 2016 до август 2017, (на англиски).

Description: large  Description: capture 20171128 023354

17.            Грчката „демократија“ на виделина (Greek “Democrasy”  brought to light):Објавен во месечниот весник „Македонија“ од Торонто, од мај 2015, (на англиски).  Исто  така во текот на 2016 и 2017 година се објавени десетина продолженија од книгата Macedonian in Anciеnt Times, (на македонски и англиски)

Description: capture 20171128 023354

 18.           Какви се антагонизмот, омразата, љубовта, вербата, борбата и соработката меѓу грците и македонците од Хиронеја до Брисел?: Објавен во Веб-порталот „Македонска нација“, 8 април 2015, (на македонски)

           

Description: http://slavekatin.com/pdf4/clip_image032.jpg Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

19.            Личности од Македонија и од дијаспората: Објавени триесет и седум (37) продолженија во Веб-порталот „Македонска нација“од 19 ноември 2014 до од 21 септември 2016, (на македонски).

Description: Description: large  Description: http://slavekatin.com/img8.jpg

20.            Текстови за етничка Преспа: Објавени шенаесет (16) во Веб-порталот „Преспана“, од 18 декември до 19 мај 2015, (на македонски).

Description: ilinden-vo-ljubojno    Description: http://slavekatin.com/img10.jpg

21.            Од животот и активностите на Македонците во Австралија:Објавени триесет и три (33) продолженија во Веб-порталот „Македонска нација“ од 17 февруари 2016 до 28 октомври 2016 (на македонски).

Description: slave-katin-ilinden-2   Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

22.            Во чест на свети Кирил Солунски во Рим, од проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ и Славе Николовски-Катин: Објавени дваесет и три (23) продолженија во Веб-порталот „Македонска нација“ од 9 ноември 20116 до 19 април 2017, (на македонски).

Description: vo-cest-na-kirili-metodij Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

23.            Македонските информативни  гласила во Австралија: Објавени  триесет (30) продолженија во Веб-порталот „Македонска нација“ од 5 ноември 20116 до 26 април 2017, (на македонски). 

Description: http://slavekatin.com/pdf4/clip_image047.jpg Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

24.            Објавени текстови за Славе Катин и за неговот творештво: Ојавени дваесет и девет (29)  текстови  во Веб-порталот „Македонска нација“ од  август 2014 до април 2017, (на македонски).

Description: Description: large Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

25.            Од романот Александар Македонски од Урлих Вилкен, во превод на Славе Николовски-Катин во 1988 година, во веб-порталот „Македонска нација“ се објавени седумдесет и пет (75) продолженија со почеток на 11 Октомври 2017 година до 13 март 2019 година..

Description: vulungong3 Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg Description: http://slavekatin.com/img19.jpg

26.           Во порталот www.bukovo36.com од јуни до декември 2018 година се објавени четириесет (40)продплженија од романот „Александар Македонски“ кои се превземени од порталот „Македонска нација“.Исто така, во порталот “Македонско сонце“ се објавени триесет и осум (38), а пет (5) продолженија се објавени со „Медиа 24“. Овие 75 продолженија беа основа да се подготви романот „Александар Македонски“ од Славе Катин и Андреа Бранов..

Description: vulungong3 Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg      http://www.bukovo36.com/

 

27.             Во порталот „Sky.mk“ од Ресен се објавени се објавени деветнаесет (19) текстови за Преспа во од 24 03. 2017 до 09 07.2017 година, (на македонски).

Description: Sky.mk

28.           Во порталот „Публицитет“ од Охрид започнаа да се објавуваат текстови за Преспа.  Од 7 јануари 2018 година, објавени се девет продолженија за Преспа , како и  петнаесет различни текстови за иселеништвото. Посебно место заслужуваат текстовите  „Литературната средба со Славе Катин“ и опширното интервју со Славе Катин под наслов „Мојот живот – мој свет“

Description: http://www.publicitet.mk/images/banners/Publicitet-logo-2017ng.jpg

 

29.           Во порталот „Македонска нација“ во текот на 2017 година се објавени петнаесет (15) продолженија  од делото  „Илинден 1903-2003 и македонското иселеништво“, а во 2018 година се објавени дваесет и пет (25) продолженика, како и десет (10) текстови од објавените продолженија се преземени во различни портали во Република Македонија.

Description: meckin-kamen Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

30.           Во порталот „Македонска нација“ во текот на 2018 година се објавени деветнаесет (19) продолженија  од монографијата „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“ под наслов „Џорџ Атанасоски – најголемиот инвеститор од иселеништвото“. Бројни текстови од продолженијата се преземени и во „Македонско сонце’.

Description: http://slavekatin.com/img26.jpg Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

31.           Во порталот „Македонска нација“ во текот на 2018 година се објавени седумнаесет (17)  продолженија  од монографијата „Атанас Близнаков“, под наслов „Атанас Близнаков – најголемиот донатор од македонското  иселеништво“.  Во 2019 и до март 2020  се објавену уште 27 продолженија. Исто така, во порталот „Македонско сонсе“ се објавени повеќе продолженија, а се преземени и во други портали во Република Македонија.

Description: atanas-bliznakov-monografija Description: atanas-bliznakov Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

32.            Во порталот „Македонска нација“ од ноември 2018 до јуни 2019 година се објавени триесет и три (33) продолженија  од монографијата „Стив Пљакас“, под наслов „Стив Пљакас и неговата посветеност на античка Македонија“. Дваесет и четири (24) продолженија се преземени од порталот „Македонско сонце“ 

Description: stiv-pljakas-1 Description: http://slavekatin.com/img26.jpgDescription: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpgDescription: http://slavekatin.com/img1D.jpg

33.           Во порталот „Македонска нација“  во рубриката „Култура и туризам“ во текот на 2018 година  се објавени десет (10) различни текстови за иселеништвото и  дваесет и пет (25) продолженија од книгата „Манастирот Св. Мала Богородица во Сливница, Преспа“.

Description: prespa17-1 Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg 

34.            Во порталот „Македонска нација“, во период од 2018 година се објавени триесет (30) продолженија во врска со активностите на полето на публицистиката на Славе Катин.

 

Description: slave-katin-nova2 Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

35.            Во порталот „Македонска нација“, во период од 2018 година се објавени петнаесет (15) репортажи за Канада, САД и Мексико

Description: slave-katin-nova2 Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg Description: http://slavekatin.com/img1F.jpg

 36.          Во порталот „Политекон публикеишнс“ од Австралија се објавени повеќе текстови на англиски јазик од делата на Славе Катин.

37.            Во весникот „Македонија“ од Торонто, во текот на 2018 година се објавени дваесеттина текстови на македонски и на англиски јазик, претежно од делата „Македонски иселенички меридијани“,  „Илинден 1903 -2003“, текстови за македонското иселеништво и други. Посебно место е посветено на следните текстови: Првиот поглават на МПЦ-ОА, архиепископот г.г. Доситеј, денешниот поглавар архиепископот г.г. Стефан, 50-гидишнина на МПЦ-ОА, 11 Октомври, 5-години од смрта на митрополитот Кирил, Почина академикот Антоније Шкокљев – Дончо од Д’мбени и други.

Description: capture 20171128 023354    Description: http://www.slavekatin.com/pdf4/clip_image032.jpg

38.           Во порталот „Македонска нација“ од 22 ноември  2018 до 22 јуни 2019 година се објавени триесет и едно (31) продолженија  од монографијата „Митрополитот Кирил“, под наслов „Митрополитот Кирил – првиот архоереј во македонското иселеништво“. Дваесет и четири (24) продолженија се преземени и објавени во порталот „Македонско сонце“.

Description: slave-katin-ilinden-6  Description: sonce Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

39.           Во порталот „Македонска нација“ во текот на 2018 година се објавени повеќе текстови за активностите на македонските иселеници во Австралија и Канада, меѓу кои, посебно внимание заслужуваат текстовите за Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј и текстови за промоциите  на дела на членови на Друштвото, како и текстови за промоции на дела на македонски иселеници од Канада кои се членови на Литературното друштво „Браќа Миладиновци“ од Торонто, Канада.

Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

40.           Во порталот „Македонска нација“ од 11 декември 2018 година до 19 јуни 2019 година се објавени дваесет и осум (28) продолженија од Монографијата „Есма“, а дваесет и четирин (24) се објавени во „Македонско Сонце, а се објавени поединечно во поголем број портали во Македонија

      Description: http://slavekatin.com/img25.jpg Description: Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

41.           Во порталот „Македонска нација“ од 20 март 2019 до 26 декември 2019 година се објавени четириесет и едно (41) продолжение од делото „Од Панонија до Егеј“ од авторите академик Антоније Шкикљев-Дончо и Славе Николовски-Катин, а триесет и шест (36) продолженија се објавени во „Македонско сонце“

Description: Description: large  Description: http://slavekatin.com/img26.jpgDescription: Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

42.           Во порталот „Македонска нација“ од 31 јули 2019 до април 2020 година се објавени триесет и пет (35) продолженија од делото „Израел и Македонија“и поголем број се објавени во „Македонско сонце“.

Description: Description: http://slavekatin.com/slave/izm.jpg  Description: http://slavekatin.com/img27.jpgDescription: Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

43.           Во порталот „Македонска нација“ од 3 јули 2019 до март 2020 година се објавени триесет и пет (35) продолженија од Монографијата  „Семејството Видиновски“ и поголем број се објавени во „Македонско сонце“.

Description: http://slavekatin.com/clip_image012.jpg   Description: http://slavekatin.com/img29.jpgDescription: Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

44.           Во порталот „Македонска нација“ од јануари 2020 година се објавени шеесет и две (62) продолженија под наслов „Балканот и Македонија од книгата „Праисторија на Централниот Балкан“, а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

Description: http://slavekatin.com/clip_image014.jpg   Description: http://slavekatin.com/img30.jpgDescription: Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

45.           Во порталите Публицитет“ во 2020 година се објавени дваесетина текстови , во весникот „Македонија“ десетина, списанието Огледало“,пет (5) , во порталите „Македонците во дијаспората “, и „Охрид њус“, десетина текстови, а се објавени и во други портали и печатени гласила во Македонија, Европската Унија, Австралија, Канада и САД, се објавени бројни текстови на Славе Катин.

Description: Description: http://www.publicitet.mk/images/banners/Publicitet-logo-2017ng.jpg     Description: Description: capture 20171128 023354

46.           Во порталот „Македонска нација“ во 2019 и 2020 година се објавени дваесет и седум (27) продолженија од монографијата на Гојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев-Гоце Македонски, а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

Description: Description: gojko-jakovleski-1  Description: http://slavekatin.com/img2A.jpgDescription: Description: http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

47.           Во порталот „Македонска нација“, во 2020 година се објавени дваесет и седум (27) продолженија од монографијата „Атанас Близнаков“,а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

   Description: http://slavekatin.com/img2A.jpg

48.           Во порталот „Македонска нација“, во 2020 година се објавени седумнаесет (17) продолженија од монографијата „Ѓорѓија – Џорџ Атанасоски“,а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

   Description: http://slavekatin.com/img2A.jpg

49.           Во порталот „Македонска нација“,во 2020 година се објавени шеснаесет (16) продолженија од монографијата „Јановски“, а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

  Description: http://slavekatin.com/img2A.jpg

50.           Во порталот „Македонска нација“,во 2020 и 2021 година се објавени четириесе и четири (44) продолженија од „Библискиот речник“,а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

   Description: http://slavekatin.com/img2A.jpg

51.           Во порталот „Македонска нација“,во 2020 и 2021 година се објавени педесет и четири (54) продолженија од делото „40.поклоненија пред гробот на свети Кирил во Рим“,а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

  Description: http://slavekatin.com/img2A.jpg

52.           Во порталот „Македонска нација“,во 2020 година се објавени дваесет и девет (29) продолженија од монографијата „Македонски вознес“ на Македонската православна црква „Свети Климент Охридски“ од Торонто, а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

  Description: http://slavekatin.com/img2A.jpg

53.           Во порталот „Македонска нација“,во 2020 и 2021 година се објавени четиринаесет (14) продолженија од монографијата „Томов“,а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

  Description: http://slavekatin.com/img2A.jpg

54.           Во порталот „Македонска нација“,во 2020 и 2021 година се објавени четиринаесет (14) продолженија од монографијата „Петар Стаматов“,а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

  Description: http://slavekatin.com/img2A.jpg

55.           Во порталот „Политекон публикации“ од Сиднеј, Австралија се објавени триесетина линкови од дела на Славе Катин. Сите тие дела можат како ПДФ од делата можат да ги користат читателите. Исто така се објавени текстиви на англиски јазик

56.           56. Во порталот „Огледало“ се отпечатени повеќе текстови на Славе Николовски – Катин со содржини од религијата и Македонската православна црква – Охридска Архиепископија.