1. Биографија   2. Библиографија    3. Публикувани трудови     4. Избор на дела        5. Учество на Симпозиуми
1. Biography     2. Bibliography    3. SelLection Of Papers    4. SelLection Of books    5. Participation on Symposiums
   

 

ТЕКСТОВИ ЗА ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ

ШИРУМ СВЕТОТ ОБЈАВЕНИ ОД

СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ-КАТИН

ВО


 


I. Текстови за познати личности ОД РЕЛИГИЈАТА објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Христијанството во Македонија (Меридијани)
2. Почетоци на христијанството
3. Христијанството – религија на Македонците
4. Апостол Павле
5. Свети Кирил и Методиј
6. Свети Климент и свети Наум Охридски
7. МПЦ – ОА
8. Архиепископ Доситеј
9. Архиепископот охридски и македонски г.г. Ангелариј
10. Архиепископот охридски и македонски г.г. Гаврил
11. Архиепископ Михаил
12. Архиепископ Стефан
13. Митрополит Климент
14. Митрополит Наум
15. Митрополит Методиј
16. Митрополит Кирил
17. Архимандрит Царкњас
18. Славе Катин - дела за религија
19. Илија Донев
20. Едмонд Темелко
21. Алексис Зорба
22. Хаџи Павел Граматиков - Божигробски
23. Митрополитот Кирил


II. Текстови за познати личности ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Антоније Шкокљев - Дончо
2. Синиша Станковиќ
3. Владo (Владимир) Ралев
4. Богомил Карлаварис
5. Мето (Методија) Фотев
6. Урлих Вилкен
7. Македонците во Европа
8. Драган Богдановски
9. Мане Јаковлески
10. Игор Јанев
11. Ристо Василевски
12. Драшко Антов
13. Никола Гроздановски
14. Мустафа Берекетли
15. Исмаил Бојда
16. Гојко Јаковлески


III. Текстови за познати личности ОД КАНАДА објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Фото Томев
2. Кире Печенковски
3. Стив Пљакас
4. Алексо Лозановски
5. Мери Кондов
6. Неда Лозановска
7. Ван Петров
8. Филип Ангелковски
9. Јановски
10. Алек Џигеров
11. Луј (Љупчо) Темелковски
12. Митрополит Кирил – востоличување
13. Митрополит Методиј
14. Кирил Стојановски и Атанас Попов
15. Спири Сандерс Spiro
16. Џеимс (Џим) Џуглов
17. Ристо Стефов
18. Никола Стојановски
19. Џан (Ване) Кузев
20. Ѓорѓи Даневски
21. Џон (Лазо) Битов
22. Стив Ставро-Дикло
23. Том Јанев
24. Лефтер Манче
25. Георге Бранов
26. Борис Стојчев
27. Паул Базел (Тупурковски)
28. Дана Скендова-Скотланд
29. Маја Доневска – Ивановска
30. Вера Вржовска - Петревска
31. Рада Видиновска


IV. Текстови за познати личности ОД СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Џорџ Томов
2. Ѓорѓија Џорџ Атанасоски
4. Атанас Близнаков
5. Петар Стаматови
6. Антон Димитров
7. Стив (Светле) Стамевски
8. Дел од судбината на Македонците во Соединетите Американски Држави
9. Улогата на МПЦ-ОА за Македонците во САД
10. Методија (Мето) Колоски
11. Мајк Зафировски
12. Фондација „Атанас Близнаков”
13. Фондација „Петар Стаматов“
14. Фондација „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски““
15. Виктор Фридман
16. Леон Сперов
17. Ферид Мурад
18. Ансамблот „Томов“
19. Мишко Васовски
20. Монографското дело за Светле (Стив) Стамевски
21. Душко Синадиновски
22. Борис Ничов
23. Јосиф Грежловски - Гандето
24. Владо Пашариковски
25. Бошко Рајчовски


V. Текстови за познати личности ОД АВСТРАЛИЈА објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Ристо Алтин
2. Зоран Ќосески
3. Сотир Митрев
4. Душан Ристевски
5. Јанко Томов
6. Мајкл Радин
7. Иван Трпоски
8. Академик Божин Павловски
9. Стојан Србинов
10. Д-р Миле Терзиовски
11. Џим Томев
12. Кире Циревски
13. Тоде Кабровски
14. Томе Миовски
15. Петар Божанин
16. Андреа Бранов
17. Ѓорѓи Нано
18. ВИКТОР БИВЕЛ – ГОЛЕМ ПОБОРНИК ЗА МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА И МАКЕДОНИЈА


VI. Текстови за познати личности ОД МАКЕДОНИЈА објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Мартин Треневски
2. Блаже Ристовски
3. Коте Тасевски
4. Жан Митрев
5. Борче Наумовски
6. Ристо Гуштеров
7. Трифун Костовски
8. Тодор Петров
9. Виолета Ачковска
10. Цане Мојаноски
11. Раде Силјан
12. Благој Механџиски
13. Христо Андоновски
14. Димитар Керамичиев
15. Паскал Гилевски
16. Коле Манев
17. Танас Вражиновски
18. Стојко Стојков
19. Стефан Влахов Мицов
20. Ѓорѓи Поп Атанасов
21. Михајло Пупин
22. Мајка Тереза
23. Седум години од упокојувањето на митрополитот Кирил


VII. Текстови за познати личности ОД ЕТНИЧКА ПРЕСПА објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Богоја Фотев
2. Стерјо Спасе
3. Никола Беровски
4. Васил Стерјовски
5. Мето Јовановски
6. Мето Фотев
7. Владо Поповски
8. Петре Т. Георгиевски
9. Никола Јанкуловски
10. Ристо Никовски
11. Панде Колемишевски
12. Кире Јоновски
13. Гога (Ѓорѓи) Печенковски
14. Јанче Андоновски
15. Петре Наковски
16. Методија (Мето)ТомевскиVIII. Текстови за СЛАВЕ КАТИН објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ и во други портали
1. Славе Катин– промоција на иселенички средби

2. „Мојот Живот, Мојот Свет“: Славе Николовски - Катин

3. Нада Николовска
4. Славе Катин– промоции на Илинден
5.Славе Катин религиско живеење
6.Славе Катин – лексикогравски изданија
7. Сандра и Јосиф Ничевски
8. Славе Катин - монографии
9. Алексо Грежлов (Трајков)
10. Славе Катин - дела за иселеништвото
11. Славе Николовски-Катин

12. Судбината на првите училишта на македонски јазик во Подвис и Љубојно

13. Средба со Славе Катин – Познат истражувач на македонското иселеништво во светот
14. Славе Катин – автор на 15 монографии за познати личности во иселеништвото
15. Црковно-националното живеење на македонците во иселеништвото во публикациите на Славе Катин
16. Славе Катин – Македонски книжевник, публицист, новинар...
17. Со Спогодбата од Нивици - што ќе прават академик Шкокљев, Катин и Стефов со нивната посветеност на Античка Македонија?
18. Е... АСНОМ, АСНОМ – на кое дереџе си после 74 - годишно постоење!
19. Што да прави Славе Николовски – Катин со неговите 22 публикации со името Македонија?
20. ВЕЛИГДЕНСКО ПРАЗНУВАЊЕ ЗА ВОСКРЕСНУВАЊЕТО НА ИСУС ХРИСТОСIX. Објави на ТЕКСТОВИ ПО ИЗБОР во различни информативни гласила
1. Илинден – Сонцето во историјата на македонскиот народ

2. Преспанското езеро – Бисерот на Македонија

3. Улогата на македонската православна црква во историјата на преспа

4. Црквата „Свети Ѓорѓи“ во Курбиново

5. Црквата „Свети Ахил Лариски“ во Долна Преспа

6. Манастирот „Света Мала Богородица“ во Сливница

7. Манастирот „Света Богородица“ Во Јанковец – Познат верски објект во Преспа
8. Манастирот „Света Петка“ во Брајчино
9. Љубојно – Место во Преспа со девет цркви и три параклиси
10. Католичката (Унијатската) црква со источен обред во Македонија
11. Дела на Славе Катин посветени на црковното и духовно-националното живеење
12. Пред споменикот на Исус Христос – Спасителот во Рио Де Нанеипо
13. Во куќата на Мајка Богородица
14. Во земјата на големиот Кемал Ататурк
15. Манастирите во Куртеа од Арџис – Поддржувачи на Македонската Православна Црква
16. Ветената земја Израел денес
17. Витлеем – Родното место на Исус Христос
18. Назарет – Местото на детството на Исус Христос
19. По патот на страдањата на Исус Христос
20. На гробот на Исус Христос
21. Пред саркофагот на Александар Македонски

22. Славе Н. Катин: Преспа – убав македонски крај од незаборавот

23. Творечката слика за Преспа на Славе Катин
24. Печалбарско Љубојно и првото македонско училиште во Преспа
25. Од историското минато на печалбарското Љубојно
26. 46-те „Љубански иселенички средби“

27. Историска Преспа – Престолнина на Цар Самоил
28. Творечка слика за Преспа на Славе Катин
29. УКИМ
30. Ерусалим и Охрид – градови на вечноста
31. 115 години од масакрот извршен од грчките андарти на празникот Благовец во селото Загоричани, Костурско
32. Слика за Долна Преспа
33. 60 години од формирањето на Македонското научно друштво – Битола
34. На гости во Нејплс
35. Македонски пикник во Флорида
36. Излезе од печат историскиот роман Александар Македонски од Славе Катин и Георги Бранов
37. Промоција на Монографијата „Томов“
38. Промоција на дела со иселенички содржини
39. Промоција на монографијата „Есма“ од Славе Катин во Торонто
40. Промоција на тријазичната стихозбирка „Дождот“ од Изабел Катин Скатоца од Рим
41. Сиднеј: 40-годишниот јубилеј на „Григор Прличев“ одбележан со новото литературно дело „Sуница“
42. Излезе од печат делото „Macedonians in the world“ (Македонците во светот) од Славе Катин
43. Промоција на делата „Александар Македонски“ и „Македонците во светот“ во Кембриџ

44. Излезе од печат делото „Преспанска разгледница“ од Славе Катин
45. Вистината за Македонија (3)
46. Вистината за Македонија (2)
47. Вистината за Македонија (1)
48. Православни цркви на македонците под туѓа јуриздикција (во САД)
49. Православни цркви на македонците под туѓа јуриздикција (во Канада и Австралија)
50. Историскиот развој на иселувањата од Македонија
51. Историскиот развој на иселувањата од Македонија (2)
52. Историскиот развој на иселувањата од Македонија (3)
53. Историскиот развој на иселувањата од Македонија (4)
54. Историскиот развој на иселувањата од Македонија (5)
55. Историскиот развој на иселувањата од Македонија (6)
56. Илинден – најсветлиот датум во историјата на македонскиот народ (1)
57. Иселенички собири во Трново, Битолско и Љубојно во Преспа (33)
58. На гробот на Св. Кирил Солунски во Рим
59. Почит кон македонскиот крал Персеј
60. Во земјата на големиот Кемал Ататурк
61. Во Анкара – престолнината на Турција
62. Детроит – најголемата македонска колонија
63. Црковното живеење на македонците во Чикаго
64. Во Њу Јорк – светската метропола
65. Mеѓу македонците на Црковниот собор во Kливленд
66. Меѓу македонците во Флорида
67. Македонски православни цркви во Флорида
68. Најдолгото патување со најголемиот брод на светот
69. На пат од Флорида до Нијагара
70. Во Флорида промовирана монографијата за најголемиот донатор од македонското иселеништво – Атанас Близнаков
71. Премиерно прикажување на филмот “Ругање со Христос” во Торонто
72. Излезе од печат стихозбирката „Поезијата – мојот живот“ на Рада Видиновска од Торонто
73. „Последниот Македонец“ од познатиот драмски писател Душан Ристевски-Македон
74. Торонто: 30-годишниот јубилеј на „Браќа Миладиновци“ одбележан со делото „My Broken Heart“ од Вера Петровски
75. По патот на тагата – до светиот гроб
76. Капернаум – втор дом на христијанството
77. Ерусалим – „Градот на мирот“ и војните
78. Ерусалим – градот на убавината и трите религии
79. Признато македонското малцинство во Албанија
80. Контрастите во Албанија 2
81. Од патувањата низ Албанија 3
82. Од патувањата низ Албанија 4
83. Од патувањата низ Србија 4
84. Од патувањата низ Србија 3
85. Од патувањата низ Србија 2
86. Од патувањата низ Србија 1
87. Душан Ристевски од Сиднеј – Добитник на Признанието „Златен Клас“
88. Македонците во дијаспората преку перото на Славе Николовски Катин 1
89. Македонците во дијаспората преку перото на Славе Николовски Катин 2
90. Македонците во дијаспората преку перото на Славе Николовски Катин 3
91. Дел од иселеничката вистина на македонците во светот 4
92. Македонците во дијаспората преку перото на Славе Николовски Катин 5
93. Македонците во дијаспората преку перото на Славе Николовски Катин 6
94. Македонците во дијаспората преку перото на Славе Николовски Катин 7
95. Македонците во дијаспората преку перото на Славе Николовски Катин 8
96. Македонците во дијаспората преку перото на Славе Николовски Катин 9
97. Македонците во дијаспората преку перото на Славе Николовски Катин 10
98. Македонците во дијаспората преку перото на Славе Николовски Катин III дел
99. Излезе од печат Монографијата семејството Видиновски од Торонто
100. Излезе од печат монодрамата Ченто од Душан Ристевски - Македон од Сиднеј
101. 50. Годишен јубилеј на „Македонска нација“ – хроничарот на македонската вистина
102. Македонскиот иселенички печат во Австралија (1)
103. Македонскиот иселенички печат во Австралија (2)
104. МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВНИ ГЛАСИЛА ВО СИДНЕЈ (3)
105. МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВНИ ГЛАСИЛА ВО СИДНЕЈ (4)
106. МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВНИ ГЛАСИЛА ВО СИДНЕЈ (5)
107. МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВНИ ГЛАСИЛА ВО СИДНЕЈ (6)
108. МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВНИ ГЛАСИЛА ВО СИДНЕЈ (7)
109. МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВНИ ГЛАСИЛА ВО СИДНЕЈ (8)
110. ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ДЕЛОТО МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ ОД СЛАВЕ КАТИН
111. ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ“ – ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКАТА ИСЕЛЕНИЧКА ВИСТИНА (ПРВ ДЕЛ)
112. ВЕЛИГДЕНСКО ПРАЗНУВАЊЕ ВО КАТОЛИЧКАТА ЦРКВА „ПРЕСВЕТО СРЦЕ ИСУСОВО“ ВО СКОПЈЕ
113. МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА РОМИТЕ 8 АПРИЛ И НИВНИОТ РАЗВОЈ ВО СВЕТОТ
114. ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ“ – ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКАТА ИСЕЛЕНИЧКА ВИСТИНА (ПРВ ДЕЛ)
115. МАКЕДОНИЈА – ДЕДОВСКАТА ЕМЈА НА МАКЕДОНСКИТЕ ИСЕЛЕНИЦИ (ВТОР ДЕЛ)
116. ИСЕЛУВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКО НАСЕЛЕНИЕ ПО ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ (ТРЕТ ДЕЛ)
117. СОСТОЈБИТЕ НА МАКЕДОНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА (ЧЕТВРТИ ДЕЛ)
118. ПЕЧАЛБАРСКАТА СУДБИНА НА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА (ПЕТТИ ДЕЛ)
119. ПРВИТЕ ДРУШТВА И АСОЦИЈАЦИИ ВО ИСЕЛЕНИШТВОТО (ШЕСТИ ДЕЛ)
120. ПРВИТЕ ДРУШТВА И АСОЦИЈАЦИИ ВО ИСЕЛЕНИШТВОТО (СЕДМИ ДЕЛ)

ИЗБОР НА ОБЈАВЕНИ ФЕЉТОНИ ПУБЛИКУВАНИ ОД

СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ - КАТИН

1. Македедонското информативно гласило „Македонска искра“ од Аделај, Австралија фељтон објавен во весникот „Бирлик“ во три продолженија 5-10 октомври 1985, (на турски)

      
 
2. Скица за портрет:Синиша Станковиќ фељтон во десет (10) продолженија, објавен во „Нова Македонија“, 5-15 јули 1986, (на македонски).

      
 
3. Нашите во светот: Македонските иселеници во прекуокеанските земји фељтон во три продолженија објавен во „Трудбеник“, Скопје од 5 јуни до 3 јули 1987, (на македонски).

      
 
4. Иселенички бранови, „Трудбеник“ неделен весник на Сојузот на синдикатите на Македонија,Четири (4) продолженија во бр. 25, 26, 27, Јуби 5,1987,28 – Јули 3,1987, (на македонски)

      
 
5. Четириесет години од егзодусот на Македонците од Егејска Македонија, фелтон во три продолженија објавен во „Вечер“ од Скопје, од 30 јуни до 2 јули 1988, (на македонски).

      
 
6. Иселенички меридијани: Македонците во прекуокеанските земји, фељтон објавен во „Нова Македонија“ во петнаесет продолженија, од 24 јуни до 8 јули, 1988, (на македонски).

      
 
7. Македонските информативни гласила во Австралија, Канада и САД, фељтон во седум продолженија објавен во „Нова Македонија“од 23 до 30 август 1991, (на македонски).

      
 
8. Меѓу нашите во Канада и САД, фељтон во девет продолженија објавен во „Нова Македонија“, од 22-30 ноември 1992, (на македонски).