1. Биографија   2. Библиографија    3. Публикувани трудови     4. Избор на дела        5. Учество на Симпозиуми
1. Biography     2. Bibliography    3. SelLection Of Papers    4. SelLection Of books    5. Participation on Symposiums
   

 

ТЕКСТОВИ ЗА ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ

ШИРУМ СВЕТОТ ОБЈАВЕНИ ОД

СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ-КАТИН

ВО


 


I. Текстови за познати личности ОД РЕЛИГИЈАТА објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Христијанството во Македонија (Меридијани)
2. Почетоци на христијанството
3. Христијанството – религија на Македонците
4. Апостол Павле
5. Свети Кирил и Методиј
6. Свети Климент и свети Наум Охридски
7. МПЦ – ОА
8. Архиепископ Доситеј
9. Архиепископот охридски и македонски г.г. Ангелариј
10. Архиепископот охридски и македонски г.г. Гаврил
11. Архиепископ Михаил
12. Архиепископ Стефан
13. Митрополит Климент
14. Митрополит Наум
15. Митрополит Методиј
16. Митрополит Кирил
17. Архимандрит Царкњас
18. Славе Катин - дела за религија
21. Алексис Зорба
22. Од македонското црковно минато
23. Охридка архирпископија
24. 54 години автокефалност на МПЦ-ОА
25. Седум години од упокојувањето на митрополитот Кирил
26. 22 години од упокојувањето на г.г. Михаил
27. Хаџи Павел Граматиков - Божигробски


II. Текстови за познати личности ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Антоније Шкокљев - Дончо
2. Синиша Станковиќ
3. Владo (Владимир) Ралев
4. Богомил Карлаварис
5. Мето (Методија) Фотев
6. Урлих Вилкен
7. Македонците во Европа
8. Драган Богдановски
9. Мане Јаковлески
10. Игор Јанев
11. Ристо Василевски
12. Драшко Антов
13. Никола Гроздановски
14. Мустафа Берекетли
15. Исмаил Бојда
16. Гојко Јаковлески
17. Саво Костадиновски


III. Текстови за познати личности ОД КАНАДА објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Фото Томев
2. Кире Печенковски
3. Стив Пљакас
4. Алексо Лозановски
5. Мери Кондов
6. Неда Лозановска
7. Ван Петров
8. Филип Ангелковски
9. Јановски
10. Алек Џигеров
11. Луј (Љупчо) Темелковски
12. Митрополит Кирил – востоличување
13. Митрополит Методиј
14. Кирил Стојановски и Атанас Попов
15. Илија Донев
16. Спири Сандерс Spiro
17. Џеимс (Џим) Џуглов
18. Ристо Стефов
19. Никола Стојановски
20. Џан (Ване) Кузев
21. Ѓорѓи Даневски
22. Џон (Лазо) Битов
23. Стив Ставро-Дикло
24. Том Јанев
25. Лефтер Манче
26. Георге Бранов
27. Борис Стојчев
28. Паул Базел (Тупурковски)
29. Дана Скендова-Скотланд
30. Маја Доневска – Ивановска
31. Вера Вржовска - Петревска
32. Рада Видиновска
33. Рада Радевска Шапас
34. Весна Карапетрова
35. Петра Клашева
36. Благица Дафовска
37. Лили Пљакас
38. Мајкл Клос
39. Проф. Пит Кондов
40. Џим Николов
41. Танас Јовановски
42. Славе Грпчев - Јанкуловски
43. Зоран Карапанчев
44. Алек Петличков
45. Соња Лозановска


IV. Текстови за познати личности ОД СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Џорџ Томов
2. Ѓорѓија Џорџ Атанасоски
3. Атанас Близнаков
4. Едмонд Темелко
5. Петар Стаматови
6. Антон Димитров
7. Стив (Светле) Стамевски
8. Дел од судбината на Македонците во С А Д
9. Улогата на МПЦ-ОА за Македонците во САД
10. Методија (Мето) Колоски
11. Мајк Зафировски
12. Фондација „Атанас Близнаков”
13. Фондација „Петар Стаматов“
14. Фондација „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски““
15. Виктор Фридман
16. Леон Сперов
17. Ферид Мурад
18. Ансамблот „Томов“
19. Мишко Васовски
20. Светле (Стив) Стамевски
21. Душко Синадиновски
22. Борис Ничов
23. Јосиф Грежловски - Гандето
24. Владо Пашариковски
25. Бошко Рајчовски
26. д-р Живко Ангелушев
27. Лу Влашо
28. Јонче (Џан) и Милка Христови Рајчовски
29. Ламбе Алабакоски
30. Судбината на Фондацијата „Атанас Близнаков


V. Текстови за познати личности ОД АВСТРАЛИЈА објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Ристо Алтин
2. Зоран Ќосески
3. Сотир Митрев
4. Душан Ристевски
5. Јанко Томов
6. Мајкл Радин
7. Иван Трпоски
8. Академик Божин Павловски
9. Стојан Србинов
10. Д-р Миле Терзиовски
11. Џим Томев
12. Кире Циревски
13. Тоде Кабровски
14. Томе Миовски
15. Петар Божанин
16. Андреа Бранов
17. Ѓорѓи Нано
18. Виктор Бивел
19. Мик (Михајло) Велоски


VI. Текстови за познати личности ОД МАКЕДОНИЈА објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Мајка Тереза
1. Мартин Треневски
2. Блаже Ристовски
3. Коте Тасевски
4. Жан Митрев
5. Борче Наумовски
6. Ристо Гуштеров
7. Трифун Костовски
8. Тодор Петров
9. Виолета Ачковска
10. Цане Мојаноски
11. Раде Силјан
12. Благој Механџиски
13. Христо Андоновски
14. Димитар Керамичиев
15. Паскал Гилевски
16. Коле Манев
17. Танас Вражиновски
18. Стојко Стојков
19. Стефан Влахов Мицов
20. Ѓорѓи Поп Атанасов
21. Михајло Пупин


VII. Текстови за познати личности ОД ЕТНИЧКА ПРЕСПА објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ од Славе Катин
1. Богоја Фотев
2. Стерјо Спасе
3. Никола Беровски
4. Васил Стерјовски
5. Мето Јовановски
6. Мето Фотев
7. Владо Поповски
8. Петре Т. Георгиевски
9. Никола Јанкуловски
10. Ристо Никовски
11. Панде Колемишевски
12. Кире Јоновски
13. Гога (Ѓорѓи) Печенковски
14. Јанче Андоновски
15. Петре Наковски
16. Методија (Мето)ТомевскиVIII. Текстови за СЛАВЕ КАТИН објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “ и во други портали
1. Славе Николовски-Катин
2. „Мојот Живот, Мојот Свет“: Славе Николовски - Катин
3. Нада Николовска
4. Славе Катин– промоции на Илинден
5.Славе Катин религиско живеење
6.Славе Катин – лексикогравски изданија
7. Сандра и Јосиф Ничевски
8. Славе Катин - монографии
9. Алексо Грежлов (Трајков)
10. Славе Катин - дела за иселеништвото
11. Славе Катин– промоција на иселенички средби
12. Судбината на првите училишта на македонски јазик во Подвис и Љубојно
13. Средба со Славе Катин – истражувач на македонското иселеништво
14. Славе Катин – автор на 15 монографии
15. Црковно-националното живеење во публикациите на Славе Катин
16. Славе Катин и Илинден
17. Спогодбата од Нивици - академик Шкокљев, Катин и Стефов
18. АСНОМ и состојбите после 74 - години
19. Славе Николовски – Катин и неговите 22 публикации со името Македонија?
20. Библиотеката на Славе Катин во Љубојно
21. Велигден и воскреснувањето на Исус Христос
22. Внуците на Нада и Славе Катин
23. „Англиско-македонски лимнолошки лексикон“
24. „Македонски холокауст“
25. „Македонските православни цркви во Австралија, САД и Канада“
26. „Во Австралија како дома“
27. „Македонски иселенички печат“
28. „Печалбарски копнеж“
29. „Во чест на Свети Кирил Солунски“
30. „Св. Климент Охридски-Торонто“
31. „Англиско-македонски ветеринарен лечник“
32. „Англиско-македонски биотехнички речник“
33. Речници во сликиIX. Објави на ТЕКСТОВИ ПО ИЗБОР во различни информативни гласила

1. ИСЕЛЕНИШТВОТО - ЖИВОТНА ОПРЕДЕЛБА НА СЛАВЕ КАТИН 1
2. ПУБЛИЦИСТИКАТА НА СЛАВЕ КАТИН-2
3. ДЕЛ ОД ИСЕЛЕНИЧКАТА ВИСТИНА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ - (3)
4. ДЕЛ ОД ИСЕЛЕНИЧКАТА ВИСТИНА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ 4
5. ИСЕЛЕНИШТВОТО - ЖИВОТНА ОПРЕДЕЛБА НА СЛАВЕ КАТИН 5
6. ДЕЛ ОД ИСЕЛЕНИЧКАТА ВИСТИНА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ 6
7. ЗНАЧАЈНО ДЕЛО ЗА МАКЕДОНСКОТО ИСЕЛЕНИШТВО НА СЛАВЕ КАТИН 7
8. МАКЕДОНСКОТО ИСЕЛЕНИШТВО ВО ДЕЛАТА НА СЛАВЕ КАТИН 8
9. ДЕЛ ОД ИСЕЛЕНИЧКАТА ВИСТИНА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ (9)
10. ПУБЛИЦИСТИКАТА НА КАТИН- ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА НА ИСЕЛЕНИЦИ 10
11. МАКЕДОНСКОТО ИСЕЛЕНИШТВО ВО ДЕЛАТА НА СЛАВЕ КАТИН III
12. МАКЕДОНСКИОТ ИСЕЛЕНИЧКИ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА (1)
13. МАКЕДОНСКА ИСКРА―(1946-1957) (2)
14. „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ ПЕЧАТ“ НА СЛАВЕ КАТИН (3)
15. МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВНИ ГЛАСИЛА ВО СИДНЕЈ (4)
16. МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВНИ ГЛАСИЛА ВО СИДНЕЈ (5)
17. МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВНИ ГЛАСИЛА ВО СИДНЕЈ (6)
18. ДЕЛ ОД ИНФОРМАТИВНИТЕ ГЛАСИЛА ВО АВСТРАЛИЈА (7)
19. СЛАВЕ КАТИН - ПУБЛИЦИСТ, КНИЖЕВНИК, ЖУРНАЛИСТ И АНАЛИТИЧАР НА МАКЕДОНСКОТО ИСЕЛЕНИШТВО (8)
20. ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ“ – (ПРВ ДЕЛ)
21. МАКЕДОНИЈА – ДЕДОВСКАТА ЕМЈА НА МАКЕДОНСКИТЕ ИСЕЛЕНИЦИ (ВТОР ДЕЛ)
22. ИСЕЛУВАЊЕТО ПО ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ (ТРЕТ ДЕЛ)
23. МАКЕДОНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА (ЧЕТВРТИ ДЕЛ)
24. СУДБИНА НА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА (ПЕТТИ ДЕЛ)
25. ПРВИТЕ ДРУШТВА И АСОЦИЈАЦИИ ВО ИСЕЛЕНИШТВОТО (ШЕСТИ ДЕЛ)
26. ДЕЛ ОД ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ“ НА СЛАВЕ КАТИН (ДЕЛ 7)
27. ПОВОЕНА ОРГАНИЗИРАНОСТ НА ИСЕЛЕНИШТВОТО ВО СВЕТОТ (ДЕЛ 8)
28. ИНФОРМАТИВНИ ГЛАСИЛА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ“ (ДЕЛ 9)
29. МАКЕДОНЦИТЕ ВО ИСТОЧНО – ЕВРОПСКИТЕЗЕМЈИ (ДЕЛ 10)
30. МАКЕДОНЦИТЕ ВО ИСТОЧНО – ЕВРОПСКИТЕЗЕМЈИ (ДЕЛ 11)
31. МАКЕДОНЦИTЕ ВО ИЗРАЕЛ И ТУРЦИЈА (ДЕЛ 12)
32. МАКЕДОНЦИЕ ВО ИЗРАЕЛ И ТУРЦИЈА (ДЕЛ 13)
33. ИСЕЛЕНИШТВОТО – ЖИВОТНА ОПРЕДЕЛБА НА ГОЛЕМ БРОЈ МАКЕДОНЦИ (ДЕЛ 14)


1. Илинден – Сонцето во историјата на македонскиот народ
2. Преспанското езеро – Бисерот на Македонија
3. Улогата на македонската православна црква во историјата на преспа
4. Црквата „Свети Ѓорѓи“ во Курбиново
5. Црквата „Свети Ахил Лариски“ во Долна Преспа
6. Манастирот „Света Мала Богородица“ во Сливница
7. Манастирот „Света Богородица“ Во Јанковец – Познат верски објект во Преспа
8. Манастирот „Света Петка“ во Брајчино
9. Љубојно – Место во Преспа со девет цркви и три параклиси
10. Католичката (Унијатската) црква со источен обред во Македонија
11. Дела на Славе Катин посветени на црковното и духовно-националното живеење
12. Пред споменикот на Исус Христос – Спасителот во Рио Де Нанеипо
13. Во куќата на Мајка Богородица
14. Во земјата на големиот Кемал Ататурк
15. Манастирите во Куртеа од Арџис – Поддржувачи на Македонската Православна Црква
16. Ветената земја Израел денес
17. Витлеем – Родното место на Исус Христос
18. Назарет – Местото на детството на Исус Христос
19. По патот на страдањата на Исус Христос
20. На гробот на Исус Христос
21. Пред саркофагот на Александар Македонски
22. Славе Н. Катин: Преспа – убав македонски крај од незаборавот
23. Творечката слика за Преспа на Славе Катин
24. Печалбарско Љубојно и првото македонско училиште во Преспа
25. Од историското минато на печалбарското Љубојно
26. 46-те „Љубански иселенички средби“
27. Историска Преспа – Престолнина на Цар Самоил
28. Творечка слика за Преспа на Славе Катин
29. УКИМ
30. Ерусалим и Охрид – градови на вечноста
31. 115 години од масакрот извршен од грчките андарти на празникот Благовец во селото Загоричани, Костурско
32. Слика за Долна Преспа
33. 60 години од формирањето на Македонското научно друштво – Битола
34. На гости во Нејплс
35. Македонски пикник во Флорида
36. Излезе од печат историскиот роман Александар Македонски од Славе Катин и Георги Бранов
37. Промоција на Монографијата „Томов“
38. Промоција на дела со иселенички содржини
39. Промоција на монографијата „Есма“ од Славе Катин во Торонто
40. Промоција на тријазичната стихозбирка „Дождот“ од Изабел Катин Скатоца од Рим
41. Сиднеј: 40-годишниот јубилеј на „Григор Прличев“ одбележан со новото литературно дело „Sуница“
42. Излезе од печат делото „Macedonians in the world“ (Македонците во светот) од Славе Катин
43. Промоција на делата „Александар Македонски“ и „Македонците во светот“ во Кембриџ
44. Излезe од печат делото „Преспанска разгледница“ од Славе Катин
45. Вистината за Македонија (3)
46. Вистината за Македонија (2)
47. Вистината за Македонија (1)
48. Православни цркви на македонците под туѓа јуриздикција (во САД)
49. Православни цркви на македонците под туѓа јуриздикција (во Канада и Австралија)
50. Историскиот развој на иселувањата од Македонија
51. Историскиот развој на иселувањата од Македонија (2)
52. Историскиот развој на иселувањата од Македонија (3)
53. Историскиот развој на иселувањата од Македонија (4)
54. Историскиот развој на иселувањата од Македонија (5)
55. Историскиот развој на иселувањата од Македонија (6)
56. Илинден – најсветлиот датум во историјата на македонскиот народ (1)
57. Иселенички собири во Трново, Битолско и Љубојно во Преспа (33)
58. На гробот на Св. Кирил Солунски во Рим
59. Почит кон македонскиот крал Персеј
60. Во земјата на големиот Кемал Ататурк
61. Во Анкара – престолнината на Турција
62. Детроит – најголемата македонска колонија
63. Црковното живеење на македонците во Чикаго
64. Во Њу Јорк – светската метропола
65. Mеѓу македонците на Црковниот собор во Kливленд
66. Меѓу македонците во Флорида
67. Македонски православни цркви во Флорида
68. Најдолгото патување со најголемиот брод на светот
69. На пат од Флорида до Нијагара
70. Во Флорида промовирана монографијата за најголемиот донатор од македонското иселеништво – Атанас Близнаков
71. Премиерно прикажување на филмот “Ругање со Христос” во Торонто
72. Излезе од печат стихозбирката „Поезијата – мојот живот“ на Рада Видиновска од Торонто
73. „Последниот Македонец“ од познатиот драмски писател Душан Ристевски-Македон
74. Торонто: 30-годишниот јубилеј на „Браќа Миладиновци“ одбележан со делото „My Broken Heart“ од Вера Петровски
75. По патот на тагата – до светиот гроб
76. Капернаум – втор дом на христијанството
77. Ерусалим – „Градот на мирот“ и војните
78. Ерусалим – градот на убавината и трите религии
79. Признато македонското малцинство во Албанија
80. Контрастите во Албанија 2
81. Од патувањата низ Албанија 3
82. Од патувањата низ Албанија 4
83. Од патувањата низ Србија 4
84. Од патувањата низ Србија 3
85. Од патувањата низ Србија 2
86. Од патувањата низ Србија 1
87. Душан Ристевски од Сиднеј – Добитник на Признанието „Златен Клас“
99. Излезе од печат Монографијата семејството Видиновски од Торонто
100. Излезе од печат монодрамата Ченто од Душан Ристевски - Македон од Сиднеј
101. 50. Годишен јубилеј на „Македонска нација“ – хроничарот на македонската вистина
110. ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ДЕЛОТО МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ ОД СЛАВЕ КАТИН
112. ВЕЛИГДЕНСКО ПРАЗНУВАЊЕ ВО КАТОЛИЧКАТА ЦРКВА „ПРЕСВЕТО СРЦЕ ИСУСОВО“ ВО СКОПЈЕ
113. МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА РОМИТЕ 8 АПРИЛ И НИВНИОТ РАЗВОЈ ВО СВЕТОТ
114. Македонката.Линдита Никола – претседате на Собранието на Албанија
115. ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ СТИХОЗБИРКАТА „РАЃАЊЕ“ ОД БОШКО РАЈЧОВСКИ-ПЕЛИСТЕРКИ
116. ВИКТОР БИВЕЛ ВО ОДБРАНА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈАОД ГРЧКИОТ ГЕНОЦИД
117. ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ КНИГАТА „ТВОРЕШТВОТО НА СЛАВЕ КАТИН“ ОД ДУШАН РИСТЕВСКИ-МАКЕДОН
118. ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ МОНОГРАФИЈАТА ЗА ТОДЕ КАБРОВСКИ ОД СИДНЕЈ
119. ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ КНИГАТА РАСКАЗИ „ПЛАЧОТ НА КЛАРИНЕТОТ“ ОД ЃОРЃИ ЛАЗАРЕВСКИ
120. КРАЈНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ ЗАЧУВА ИМЕТО И ДЕЛОТО НА ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА!
121. СЕ ОДРЖАА „48-ТЕ ЉУБАНСКИ ИЛИНДЕНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ СРЕДБИ“
122. „МАРИОВО – ЖИВА ИСТОРИЈА“ - НОВО ДЕЛО НА ЗОРАН КОСТЕСКИ-ШВАЦА
123. Acad. Antonije Škokljev-Dončo, Slave Nikolovski-Katin, Risto Stefov (Chris Stefou), "MACEDONIA IN ANCIENT TIMES" (en)
124. ФОНДАЦИЈАТА „Д-Р МИХАИЛ ЛЕВЕНСКИ“, ДАРИ ПЕТСТОТИНИ ПРИМЕРОЦИ ОД КНИГАТА „КАКО ДА СТАНАМ СВОЈ“
125. Славе Катин : ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ КНИГАТА „КОЛУН НАИВА“ ОД ИВАН ДАМЈАНСКИ
126. ИСПОВЕД НА БРАНКО РИСТОВСКИ (ГРЕЖЛОВСКИ) ОД ДЕТРОИТ ЗА ДЕДО МУ ЕФТИМ ЈУНАКОТ ОД ЉУБОЈНО (1))
127. ВО ЗНАК НА ПОЧИТ НА БРАНКО РИСТОВСКИ (ГРЕЖЛОВСКИ) ОД ДЕТРОИТ ЗА ДЕДО МУ ЕФТИМ ЈУНАКОТ (2)
128. ИСПОВЕД НА БРАНКО РИСТОВСКИ (ГРЕЖЛОВСКИ) ОД ДЕТРОИТ ЗА ДЕДО МУ ЕФТИМ ЈУНАКОТ ОД ЉУБОЈНО (3)
129. ИСПОВЕД НА БРАНКО РИСТОВСКИ (ГРЕЖЛОВСКИ) ОД ДЕТРОИТ ЗА ДЕДО МУ ЕФТИМ ЈУНАКОТ ОД ЉУБОЈНО (4)
130. УБИСТВОТОВО НА ЕФТИМ ЈУНАКОТ - ДЕДО НА БРАНКО РИСТОВСКИ (ГРЕЖЛОВСКИ) ОД ДЕТРОИТ (5)
131. ВО ЗНАК НА ПОЧИТ НА БРАНКО РИСТОВСКИ (ГРЕЖЛОВСКИ) ОД ДЕТРОИТ ЗА ДЕДО МУ ЕФТИМ ЈУНАКОТ ОД ЉУБОЈНО (6)
132. ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ МОНОГРАФИЈАТА ЗА ТОДЕ КАБРОВСКИ ОД СИДНЕЈ
133. НОВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА Е ЛИНДИТА НИКОЛА, МАКЕДОНСКА СНАА
134. НОВИНАРОТ И ПУБЛИЦИСТ СЛАВЕ КАТИН ВО ЉУБОЈНО ИМА БИБЛИОТЕКА СО ОКОЛУ 4000 НАСЛОВИ
135. ДАЛИ ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА БИЛА УКИНАТА, ИЛИ И’ БИЛО ЗАБРАНЕТО НЕЈЗИНОТО ВЕРСКО РАБОТЕЊЕ?
136. ДЕЛО ЗА ВИСТИНАТА НА ПОРЕЧИЕТО
137. САВО КОСТАДИНОВСКИ И НЕГОВАТА ПЕЧАЛБАРСКА ОДИСЕЈА
138. „11 ОКТОМВРИ“ - ПРАЗНИК НА СИТЕ МАКЕДОНЦИ ВО СВЕТОТ
139. ОТВОРЕНА БИБЛИОТЕКА ВО МПЦ „СВ. ПРОРОК ИЛИЈА“ ВО МИСИСАГА
140. ПОЧИНА ЏЕЈМС (ДИМИТАР) САНДЕРС, ПРВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА „ОБЕДИНЕТИ МАКЕДОНЦИ“ ОД КАНАДА
141. НОВ БРОЈ НА СТОМАТОЛОШКОТО СПИСАНИЕ „JAADE“
142. УЧИЛИШТЕТО „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ ВО ЉУБОЈНО ДОБИ ДОЗВОЛИ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА
143. СЕ ОДРЖА МАНИФЕСТАЦИЈАТА „21. ПЕЛАГОНИСКИ КУЛТУРНО - НАУЧНИ СРЕДБИ“ ВО НОВАЦИ
144. ВО ТОРОНТО-КАНАДА ПРОМОЦИЈА НА ДЕЛАТА „ВИДИНОВСКИ“ И „МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ“ ОД СЛАВЕ КАТИН
145. ПРОМОЦИЈА НА ДЕЛА НА ДУШАН РИСТЕВСКИ - МАКЕДОН ВО ТОРОНТО
146. ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ МОНОГРАФИЈАТА „ВОЗОБНОВИТЕЛОТ“ ВО ЧЕСТ НА АРХИЕПИСКОПОТ ОХРИДСКИ И МАКЕДОНСКИ Г.Г. ДОСИТЕЈ
147.ЗОШТО СЕ НЕГИРА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО ВО БУГАРИЈА?
148. СТИХОЗБИРКАТА „ЕДНО ЛЕТО ВО ОХРИД“ НОВО ДЕЛО НА САВО КОСТАДИНОВСКИ
149.ПОЧИНА КОСТА (ГАС) СТЕНВИК, ПОЗНАТ МАКЕДОНЕЦ И ДОНАТОР ВО МАКЕДОНСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО ТОРОНТО
150.„НАГРАДАТА ЗА ЖИВОТНО ДОСТИГНУВАЊЕ ЗА 2022 ГОДИНА“ НА ОМД ОД ВАШИНГТОН ЗА СЛАВЕ КАТИН
151.ПОЧИНА ЈАНКО ТОМОВ - ПОЗНАТ МАКЕДОНЕЦ ВО АВСТРАЛИЈА
152.ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ МОНОГРАФИЈАТА „ТВОРЕШТВОТО НА СЛАВЕ КАТИН“ ( II ПРОШИРЕНО ИЗДАНИЕ) ОД ДУШАН РИСТЕВСКИ - МАКЕДОН
153.Саво Костадиновски : ПОРТРЕТ НА СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ-КАТИН
154.ПОЧИНА АТАНАС КОЛАРОВСКИ – МАКЕДОНСКА ФОЛКЛОРНА ЛЕГЕНДА ВО ДИЈАСПОРАТА
155.МАКЕДОНСКИОТ НАЦИОНАЛНО - ЦРКОВЕН ЖИВОТ ВО ДЕТРОИТ (9)
156.Славе Катин : „ГОЦЕ ФЕСТ“ – ВО ЧЕСТ НА 150 ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА МАКЕДОНСКИОТ ВЕЛИКАН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
157.НОВО ДЕЛО: КУЛТУРАТА И ТРАДИЦИЈАТА НА ПОРЕЧКАТА ЗАЕДНИЦА
158. 130 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА АКАДЕМИК СИНИША СТАНКОВИЌ – ОСНОВОПОЛОЖНИКОТ НА ХИДРОБИОЛОШКИОТ ЗАВОД ВО ОХРИД
159.МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА РОМИТЕ 8 АПРИЛ И НИВНИОТ РАЗВОЈ ВО СВЕТОТ
160.СВЕЧЕНО ПРОСЛАВЕН КАТОЛИЧКИОТ ВЕЛИГДЕН ВО РЕПУБЛИKА МАКЕДОНИЈА
161. ВЕЛИГДЕНСКО ПРАЗНУВАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА И ВО МАКЕДОНСКОТО ИСЕЛЕНИШТВО
162. ДАЛИ АКТОТ НА ПРИЗНАВАЊЕ ОД ВСЕЛЕНСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА НА „ОХРИДСКАТА ЦРКВА“ ЗА КАНОНСКА Е СЛИЧЕН НА ПРЕСПАНСКИ ДОГОВОР?
163. ПОСЛЕ 55 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ НА МПЦ-ОА, ВСЕЛЕНСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА ЈА ПРИЗНА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА ЗА КАНОНСКА
164. ПОЧИНА ЏАН (ВАНЕ) КУЗЕВ ОД ТОРОНТО КОЈ БЕШЕ ПОЗНАТ И ПРИЗНАТ БИЗНИСМЕН И ГОЛЕМ ХУМАНИСТ И ДОНАТОР
165. ВИКТОР БИВЕЛ ОД СИДНЕЈ - ДОБИТНИК НА ПРИЗНАНИЕТО „ЗЛАТЕН КЛАС ЗА МАКЕДОНСКИ ВОЗНЕС“ НА ПЕЛАГОНСКИТЕ СРЕДБИ
166. СЛАВЕ КАТИН - ДОБИТНИК НА НАГРАДАТА „ПОВЕЛБА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО“ НА ПЕЛАГОНСКИТЕ КУЛТУРНО-НАУЧНИ СРЕДБИ
167. ПРИЗНАВАЊЕТО НА МПЦ - ОА - СВЕТЛА ИДНИНА ЗА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД И МАКЕДОНИЈА
168. ПРОМОЦИЈА НА ДЕЛОТО ЗА ТОДЕ КАБРОВСКИ ВО СИДНЕЈ
169. ПРОМОЦИЈА НА 4 ДЕЛА НА ОЛИВЕРА ЈОВАНОВСКА ОД МЕЛБУРН
170. ДЕЛ ОД ИСТОРИСКИОТ РАЗВОЈ НА ВСЕЛЕНСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА И ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА
171. МОНОГРАФИЈА ЗА ПОЗНАТИОТ ИСЕЛЕНИК ИВАН ТРПОСКИ
172. ВЛАСТА ГИ ЗАБОРАВИ УЧИЛИШТЕТО „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ ВО ЉУБОЈНО И ГРАНИЧНИОТ ПРЕМИН „МАРКОВА НОГА“
173. ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ НОВИОТ БРОЈ НА СПИСАНИЕТО „ПОВОД“ ВО СИДНЕЈ
174.ПОЧИНА ВИРЏИНИЈА СТОЈМЕНОВ-ПОЗНАТА МАКЕДОНКА ОД ТОРОНТО
175.ГОРДАН ЈОРДАНОВ-НОВ ДИРЕКТОР НА ОМД ЗА МАКЕДОНИЈА
176. ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ КНИГАТА “МЕТОДИЈА АНДОНОВ-ЧЕНТО ОД ФИДАНКА ТАНАСКОВА
177. ПОСВЕТЕНОСТА НА ЧЕНТО ВО СПИСАНИЕТО„ПОВОД“ ОД СИДНЕЈ
178. СЕ ОДРЖА „МАКЕДОНСКОТО КУЛТУРНО ЛЕТО“ ВО ОПШТИНА ПУСТЕЦ, МАЛА ПРЕСПА
179. СЕ ОДРЖА ВТОРИОТ „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ ФЕСТИВАЛ“ ВО ПРИЛЕП
180. ОДРЖУВАЊЕ НА „ЉУБАНСКИТЕ ИЛИНДЕНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ СРЕДБИ“
181. ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ МОНОГРАФСКОТО ДЕЛО „СИЛЈАН МИЦЕВСКИ“
182. ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ НОВИОТ БРОЈ (57) НА СПИСАНИЕТО „ПОВОД“ ОД СИДНЕЈ
183. ДЕЛОТО РАСКАЗИ „ЈАНА“ НА ЃОРЃИ ЛАЗАРЕВСКИ – СВЕДОШТВО ЗА МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА
184. ГОЛЕМОТО МАКЕДОНСКО САМОИЛОВО ЦАРСТВО
185. МАКЕДОНЦИТЕ ВО ИСТОЧНО - ЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ – ДЕЛ II (11)
186. МАКЕДОНЦИЕ ВО ИЗРАЕЛ И ТУРЦИЈА - ДЕЛ I (12)
187. ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈАТА „ОВА Е МОЈОТ ЖИВОТ“ НА ИВАН ТРПОСКИ
188. ПРИЗНАВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОА ОД РУСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА Е НАЈГОЛЕМ ИСТОРИСКИ НАСТАН ЗА ХРИСТИЈАНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
189. МАСАДА – МЕСТОТО НА ЕВРЕЈСКИОТ ДУХ (18)
190. СТОРИЈАТА НА ЌЕРКАТА НА ДАНА - СУЗАН ЏИНА СКОТЛАНД (18)
191. СТОРИЈАТА НА ЌЕРКАТА НА ДАНА - ДЕНА ЕЛИЗАБЕТ СКОТЛАНД (19)
192. ВИТЛЕЕМ – РОДНОТО МЕСТО НА ИСУС ХРИСТОС (22)
193. КАПЕРНАУМ – ЕВРЕИСКИ И ХРИСТИЈАНСКИ ЦЕНТАР (23)
194. ПОСЕТА НА ИНТЕРЕСНОТО ГАЛИЛЕЈСКОТО ЕЗЕРО (МОРЕ) (24)
195. ПО ПАТОТ НА СТРАДАЊАТА НА ИСУС ХРИСТОС (25)
196. ГЕОРГИ (ЏОРЏ) БРАНОВ ОД КАНАДА – ПОСВЕТЕНИК НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО ПРАШАЊЕ (1)
197. ДАЛИ МАКЕДОНЦИТЕ ВО АНТИЧКИОТ ПЕРИОД БИЛЕ МАКЕДОНЦИ ИЛИ АНТИЧКИ ГРЦИ? (2)
198. ВО КУЌАТА НА МАЈКА БОГОРОДИЦА ВО ЕФЕС (27)
199. НА ГРОБОТ НА ИСУС ХРИСТОС ВО ЕРУСАЛИМ (26)
200. Во Сиднеј: ПРОМОЦИЈА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ „ТВОРЕШТВОТО НА СЛАВЕ КАТИН I И II ПРОШИРЕНО ИЗДАНИЕ“ ОД ДУШАН РИСТЕВСКИ-МАКЕДОН
201. НА „22. ПЕЛАГОНИСКИ КУЛТУНО-НАУЧНИ СРЕДБИ“ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ НА СЛАВЕ КАТИН И ВИКТОР БИВЕЛ
202. ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈАТА „СИЛЈАН МИЦЕВСКИ“ НА ПЕЛАГОНИСКИТЕ СРЕДБИ
203. ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ БРОЈОТ 58 НА СПИСАНИЕТО „ПОВОД“ ВО СИДНЕЈ
204. ВО ЧИКАГО СЕ ОДРЖА 48-ОТ ЦРКОВНО-НАРОДНИОТ СОБОР НА АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКАТА МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНАТА ЕПАРХИЈА
205. МАКЕДОНСКА ДИЈАСПОРА : НЕ ЗА ДОГОВОРОТ СО БУГАРИЈА
206. ВЛАСТА ГИ ЗАБОРАВИ УЧИЛИШТЕТО „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ ВО ЉУБОЈНО И ГРАНИЧНИОТ ПРЕМИН „МАРКОВА НОГА“
207. ГОЛЕМОТО МАКЕДОНСКО САМОИЛОВО ЦАРСТВО
208. ДА ЖИВЕЕ 11 ОКТОМВРИ – ДА ЖИВЕЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИЗБОР НА ОБЈАВЕНИ ФЕЉТОНИ ПУБЛИКУВАНИ ОД

СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ - КАТИН

1. Македедонското информативно гласило „Македонска искра“ од Аделај, Австралија фељтон објавен во весникот „Бирлик“ во три продолженија 5-10 октомври 1985, (на турски)

      
 
2. Скица за портрет:Синиша Станковиќ фељтон во десет (10) продолженија, објавен во „Нова Македонија“, 5-15 јули 1986, (на македонски).

      
 
3. Нашите во светот: Македонските иселеници во прекуокеанските земји фељтон во три продолженија објавен во „Трудбеник“, Скопје од 5 јуни до 3 јули 1987, (на македонски).

      
 
4. Иселенички бранови, „Трудбеник“ неделен весник на Сојузот на синдикатите на Македонија,Четири (4) продолженија во бр. 25, 26, 27, Јуби 5,1987,28 – Јули 3,1987, (на македонски)

      
 
5. Четириесет години од егзодусот на Македонците од Егејска Македонија, фелтон во три продолженија објавен во „Вечер“ од Скопје, од 30 јуни до 2 јули 1988, (на македонски).

      
 
6. Иселенички меридијани: Македонците во прекуокеанските земји, фељтон објавен во „Нова Македонија“ во петнаесет продолженија, од 24 јуни до 8 јули, 1988, (на македонски).

      
 
7. Македонските информативни гласила во Австралија, Канада и САД, фељтон во седум продолженија објавен во „Нова Македонија“од 23 до 30 август 1991, (на македонски).

      
 
8. Меѓу нашите во Канада и САД, фељтон во девет продолженија објавен во „Нова Македонија“, од 22-30 ноември 1992, (на македонски).